WYDARZENIA

REKOLEKCJE TO SĄ ŚWIĘTE LEKCJE

    W dniach od 17 do 19 marca 2017 r. w naszej  parafii odbywają się Rekolekcje Wielkopostne. Dzieci szkół podstawowych i młodzież z gimnazjum są zwolnieni z zajęć szkolnych, aby mogli uczestniczyć  w świętych lekcjach - rekolekcjach. Wspólnie z nauczycielami i rodzicami słuchają nauk rekolekcyjnych, które głosi ks. Jerzy z Łagiewnik

ZŁOTY JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH

     Ważnym wydarzeniem w naszej wspólnocie parafialnej było w niedzielę 5 lutego 2017 r. było odnowienie ślubów małżeńskich. Na Mszy Św. o godzinie 12 zgromadziły się pary małżeńskie  z gminy Sosnówka, które w ostatnim roku obchodziły Jubileusz 50-lecia zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Na mszy świętej oprawę muzyczną zapewniła schola, która również przygotowała i wręczyła obecnym parom upominki z najlepszymi życzeniami. Małżonkowie  odnowili przyrzeczenia, a ks. proboszcz Marek Kujda skierował do nich Słowo Boże. We Mszy Św. uczestniczyły włądze gminy, przewodniczył im wójt  p. Marek Korpysz.

Udział w roratach

   Przez cały adwent wcześnie rano w środy i soboty uczestniczyliśmy wspólnie z członkami scholi w roratach, których myślą przewodnią było hasło " Wraz z prprokami idziemy do Betlejem". Nabożeństwo  poprzedzone było śpiewam Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Podczas mszy św. roratniej towarzyszyli nam kolejni  prorocy: Eliasza, Zachariasza, Jonasza, Daniela, Ezechiela, Jeremiasza, Izajasza i Jana Chrzciciela, których sylwetki przybliżał nam w homilii ks. Proboszcz.

Różaniec dzieci

Kończy się miesiąc październik 2016 r. - miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej i Maryi.

Na różaniec przychodziło ok. pięćdziesięcioro dzieci.

Własnoręcznie wykonane różańce, jako wota dla Matki Boskiej wykonało czterdzieścioro sześcioro dzieci.

Dla aktywnych „przyjaciół Maryi” przygotowaliśmy na zakończenie nabożeństw różańcowych kolorowanki z tajemnicami różańcowymi oraz po 3 nagrody książkowe w trzech kategoriach wiekowych: I- dzieci do kl. II; II – kl. III; III – od kl. IV.

Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz ich rodzinom za aktywne uczestnictwo w prowadzeniu Nabożeństw Różańcowych!

„Wiele cudów się zdarzyło

I się jeszcze zdarzyć może,

Kiedy chwycisz za różaniec

I w nim swą nadzieję złożysz…” (Halina Błaż)

Uroczystość Nar. NMP

       Dnia 8 września 2016 r. w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryii Panny nasza parafia obchodzi doroczny odpust.Parafianie do Uroczystości przygotowywali się już od 6 września rozpoczynając czterdziestogodzinne nabożeństwo. Kółka różańcowe po mszy św. rozpoczęły adorację przed Najświętszym Sakramentem, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, różaniec (rozważania opracowane przez Panią Elżbietę Kuchtę) i pieśni. Adorację zakończył Apel Jasnogórski. Następnego dnia adoracja trwała od godzin porannych do wieczora, zakończona mszą św. i procesją na cmentarz, podczas której modlono się za zmarłych modlitwą różańcową, której przewodniczył ks. proboszcz Marek Kujda. W uroczystość Nar. NMP sumę odpustową o godzinie 12 odprawił i wygłosił homilię ks. Adam Barański (na codzień pracujący we Włoszech). Oprawę muzyczną mszy św. poprowadziła schola pod przewodnictwem pani Moniki Chudzik. W czasie mszy św. zostało poświęcone zboże na zasiew oraz plony z tegorocznych zbiorów.