WYDARZENIA

NIEDZIELA PALMOWA 2017

       Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy przeżywanie Wielkiego Tygodnia, który wprowadzi nas wiernych w Poranek Zmartwychwstania Pańskiego. Przez cały Wielki Post uczestniczyliśmy w nabożeństwach gorzkich żali w każdą niedzielę i drogę krzyżową w każdy piątek. Dzieci pierwszokomunijne i dzieci ze scholi miały szczególne zadanie i czynnie w tych nabożeństwach uczestniczyły prowadząc rozważania i śpiewy. One też  mogły wziąć udział w konkursie plastycznym pt. "Idź w ślady św. Brata Alberta" i namaluj scenę z drogi krzyżowej Pana Jezusa. Po mszy świętej konkurs został rozstrzygnięty, a uczestnicy nagrodzeni. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy - Mały Artysta Pana Boga.  Prace przygotowało ponad 40 dzieci.


Galeria prac

DROGA KRZYŻOWA

        W każdy piątek Wielkiego Postu czynnie uczestniczymy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Hasłem przewodnim są słowa Św. Brata Alberta, którego Imieniem  Rok 2017 został ogłoszony -  "Być dobrym jak chleb". Rozważania przy poszczególnych  stacjach  prowadzą siostry i bracia z kół różańcowych.    

Drogę Krzyżową w ostatni piątek w czasie rekolekcji prowadziły dzieci klasy III pod przewodnictwem pani Moniki Chudzik. Za każdym razem za krzyżem idą dzieci niosące obraz namalowany przez  Adama Chmielowskiego (późniejszego Św. Brata Alberta) "Ecce homo", w koszyku chleb i zapalone świece.

REKOLEKCJE TO SĄ ŚWIĘTE LEKCJE

    W dniach od 17 do 19 marca 2017 r. w naszej  parafii odbywają się Rekolekcje Wielkopostne. Dzieci szkół podstawowych i młodzież z gimnazjum są zwolnieni z zajęć szkolnych, aby mogli uczestniczyć  w świętych lekcjach - rekolekcjach. Wspólnie z nauczycielami i rodzicami słuchają nauk rekolekcyjnych, które głosi ks. Jerzy z Łagiewnik

ZŁOTY JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH

     Ważnym wydarzeniem w naszej wspólnocie parafialnej było w niedzielę 5 lutego 2017 r. było odnowienie ślubów małżeńskich. Na Mszy Św. o godzinie 12 zgromadziły się pary małżeńskie  z gminy Sosnówka, które w ostatnim roku obchodziły Jubileusz 50-lecia zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Na mszy świętej oprawę muzyczną zapewniła schola, która również przygotowała i wręczyła obecnym parom upominki z najlepszymi życzeniami. Małżonkowie  odnowili przyrzeczenia, a ks. proboszcz Marek Kujda skierował do nich Słowo Boże. We Mszy Św. uczestniczyły włądze gminy, przewodniczył im wójt  p. Marek Korpysz.

Udział w roratach

   Przez cały adwent wcześnie rano w środy i soboty uczestniczyliśmy wspólnie z członkami scholi w roratach, których myślą przewodnią było hasło " Wraz z prprokami idziemy do Betlejem". Nabożeństwo  poprzedzone było śpiewam Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Podczas mszy św. roratniej towarzyszyli nam kolejni  prorocy: Eliasza, Zachariasza, Jonasza, Daniela, Ezechiela, Jeremiasza, Izajasza i Jana Chrzciciela, których sylwetki przybliżał nam w homilii ks. Proboszcz.

Różaniec dzieci

Kończy się miesiąc październik 2016 r. - miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej i Maryi.

Na różaniec przychodziło ok. pięćdziesięcioro dzieci.

Własnoręcznie wykonane różańce, jako wota dla Matki Boskiej wykonało czterdzieścioro sześcioro dzieci.

Dla aktywnych „przyjaciół Maryi” przygotowaliśmy na zakończenie nabożeństw różańcowych kolorowanki z tajemnicami różańcowymi oraz po 3 nagrody książkowe w trzech kategoriach wiekowych: I- dzieci do kl. II; II – kl. III; III – od kl. IV.

Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz ich rodzinom za aktywne uczestnictwo w prowadzeniu Nabożeństw Różańcowych!

„Wiele cudów się zdarzyło

I się jeszcze zdarzyć może,

Kiedy chwycisz za różaniec

I w nim swą nadzieję złożysz…” (Halina Błaż)