WYDARZENIA

ORGANIZUJEMY KIERMASZ - 26 CZEARWCA 2016 R.

Załączniki:
Pobierz plik (plakat kiermasz.pdf)plakat kiermasz[ ]936 kB

25-lecie kapłaństwa ks. Proboszcza Marka Kujdy

     W dniu Jubileuszu na zakończenie Mszy św. w imieniu wspólnoty parafialnej bukiet 25 róż, tort i życzenia poniższej treści złożyły radne: panie Aniela Izdebska i Anna Bujnik.

 

„Wystarczyła Ci sutanna uboga

I ubogi wystarczył Ci ślub,

bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga

i wiedziałeś co Tobie da Bóg”

                                   

                                     Czcigodny Księże Proboszczu!!!

                                     Drogi Jubilacie!!!

Dzisiaj 15 czerwca 2016 r. mija 25 lat od chwili, gdy Jezus Chrystus spojrzał na Ciebie i uczynił rybakiem serc ludzkich, a Ty z ufnością przyjąłeś powierzone zadanie i spełniasz swoje kapłańskie powołanie.

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Kapłaństwa, w imieniu całej społeczności Parafii Motwica życzymy Ci wielkiej radości z każdego dnia kapłańskiej służby, Bożego Błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego.

Niech dobry Bóg darzy Cię zdrowiem i pokojem, a Matka Boża ma w Swej opiece i wyprasza potrzebna łaski, abyś dalej z odwagą i mocą kroczył po trudnych ścieżkach kapłańskiego życia. Życzymy, abyś trwał na tym posterunku, który Pan Bóg Ci powierzył, abyś głosił Słowo Boże, sprawował Sakramenty Święte, a Swoim działaniem i świadectwem życia, pomnażał w nas, do których Pan Cię posłał, pragnienie zażyłości z Jezusem Chrystusem. Niech zawsze towarzyszy Ci Boża Łaska i mądrość, a także ludzka życzliwość i wsparcie we wszystkich poczynaniach.

W 25 rocznicę dnia święceń, w którym sam Pan Bóg uczynił z Ciebie swego sługę, otaczamy Cię naszą modlitwą, dziękując Panu Bogu za Twoją obecność wśród nas, za wszystko dobro, które stało Twoim udziałem, za czas, siły i talenty, którymi służysz ludziom.

Z całego serca pragniemy, abyś pozostał w naszej parafii jak najdłużej, a najlepiej na zawsze.

Szczęść Boże!

 

 

Pielgrzymka do Częstochowy

     Na Jasnej Górze w dniach 3 i 4 czerwca 2016 r. odbywała się IV Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca pod hasłem „Bądźmy świadkami Bożego Miłosierdzia”. Z naszej parafii pod przewodnictwem ks. proboszcza Marka Kujdy udała się na Jasną Górę 50-cio osobowa grupa pielgrzymów, aby wziąć udział we wspólnej modlitwie. Wśród tegorocznych intencji modlitewnych była przede wszystkim pielgrzymka papieża Franciszka do Polski i Światowe Dni Młodzieży. Od godz.9.30  wolontariusze ŚDM,  na szczycie prowadzili specjalny modlitewny program. O godz. 11 pielgrzymi modlili się na różańcu o błogosławione owoce spotkania z Ojcem Świętym na polskiej ziemi i rozbudzenie w nas ducha misyjnego. W południe pod przewodnictwem delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Żywego Różańca abp. Wacława Depo, odprawiona została Msza Święta, która zakończyła uroczystości. W homilii metropolita częstochowski przekonywał, że warto wziąć do ręki różaniec i przeżywać tajemnice swego życia z Jezusem poprzez serce Jego Matki.

Zakończenie oktawy Bożego Ciała

Dzisiaj kończy się oktawa Bożego Ciała (2.VI.2016 r). Podczas oktawy wokół Kościoła odbywała się procesja z Najświętszym Sakramentem z liczniej niż co dzień zebranymi wiernych naszej parafii. Osiem dni oktawy Bożego Ciała jest uważane za czas szczególnej łaski, a Jezus we własnej Osobie spaceruje naszymi ulicami lub wokół Kościoła.

Ostatniego dnia oktawy, w czwartek, kapłan poświęcił wianki sporządzone z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Są one symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom.


Wianki sporządzane są zazwyczaj z rumianku, róż, mięty, rozchodnika, macierzanki, kopytnika, grzmotnika, jaśminu. Dziś z powodu zastąpienia niegdyś powszechnych ziół dostępnymi roślinami ogrodowymi i kwiatami cechy uzdrawiające wianka zdecydowanie się ograniczyły. Zatyka się je za obrazy świętych, nad oknami i w sieni. Do tej pory przypisuje się wiankom leczniczą moc i działanie ochronne, dawniej natomiast wierzono, że zapobiegają urokom i odpędzają czarownice. Wianek przechowywany jest przez cały rok, nie wolno go wyrzucić, bo jest poświęcony, po roku można go spalić.

Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystości Bożego Ciała (26 maja 2016 r.) w naszej parafii rozpoczęła się mszą, a po niej wierni wyruszyli w procesję, podczas której ksiądz niósł pod baldachimem Najświętszy Sakrament w monstrancji, stąpając po obsypanej kwiatami drodze. Uczestnicy procesji zatrzymywali się przy czterech ołtarzach, które symbolizują cztery strony świata, cztery żywioły, ale przede wszystkim cztery Ewangelie. Są one związane tematycznie z eucharystią. Jest to element dosyć nowy, wprowadzony po Soborze Watykańskim II. Ołtarze ponadto mają swoje nazwy i przypisane im są konkretne Ewangelie. Na koniec kapłan udzielił wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.Obrzęd poświęcenia pól

Przez ostatnie kilka dni w poszczególnych wioskach gromadzili się mieszkańcy i wędrowali po swoich wsiach modląc się o dobre urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy na roli. W dniu dzisiejszym tj. 24 maja 2016 r. zakończyliśmy obrzęd poświęcenia pól w naszej parafii. Po mszy św. mieszkańcy wsi Motwica pod przewodnictwem ks. proboszcza Marka Kujdy przeszli do czterech ołtarzy śpiewając pieśni, słuchając Słowa Bożego modląc się w intencji wszystkich jej mieszkańców i dobre urodzaje.

A oto krótki opis ze strony Muzeum Wsi Lubelskiej dotyczącej zwyczaju poświęcenia pól.

„W okresie wzrostu i dojrzewania płodów rolnych od pokoleń ma miejsce zwyczaj błogosławieństwa pól - kiedy chrześcijanie, dziękując Bogu za Jego dary, uczą się zarazem szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości w przekonaniu, że dodane im zostanie wszystko, co konieczne do życia. Zatem gromadzono się o umówionej godzinie wokół pierwszego ołtarza - udekorowanej kapliczki czy krzyża, gdzie po modlitwach, odśpiewaniu określonej suplikacji o dobrą pogodę i zbiory oraz po wysłuchaniu Ewangelii następował moment święcenia pól i okolicznych zasiewów. Orszak procesyjny pod przewodnictwem księdza, z krzyżem, obrazami i chorągwiami ruszał ze śpiewem religijnych pieśni, litanii do Wszystkich Świętych do kolejnych czterech stacji. Obchodził w ten sposób wszystkie okoliczne pola, które ksiądz święcił, aby „Bóg od tych miejsc złe odwracał przygody, dozwolił w obfitości wszelakim dojrzewać płodom, a przy zdrowiu i swym błogosławieństwie zebrać takie raczył”. Kropiąc święconą wodą te zasiewy, kapłan polecał je na chwałę Bożą obracać i własny pożytek, używając ich uczciwie. W procesjach tych uczestniczyły gromadnie całe wsie, składając Bogu dzięki za Jego dary i prosząc o dobre plony.”

W innym miejscu opis tego obrzędu:

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201019_e.html

W rocznicę objawień fatimskich w naszej parafii

   Chcąc uczcić w naszej parafii  dzień 13 maja - 99 rocznicę objawień fatimskich, kółka różańcowe miały spotkanie w kościele. Na początku odśpiewano hymn Kół Żywego Różańca, następnie odmówiono różaniec - część chwalebną z rozważaniami prowadzonymi przez zelatorkę Elżbietę Kuchtę. Podczas różańca włączyła się schola i śpiewająco odmówiła 3 tajemnicę. Nabożeństwu majowemu  przewodniczył ks. proboszcz Marek Kujda, gdzie kolejnym sanktuarium, jakie zostało umieszczone na mapie była właśnie Fatima. Kulminacyjnym punktem  uroczystości było nasze uczestnictwo we mszy św. Po mszy św. odbyło się spotkanie z zelatorką dekanalną panią Joanną Dudzińską.

TWÓRCY SPEKTAKLU

.

Załączniki:
Pobierz plik (Broszura aborcja.pdf)FOLDER[PDF]942 kB